สามเณรนินาท อดุลยานนท์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 1

      รักสร้างบารมีมากขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมได้รับจากโครงการ คือ การทำให้ผมได้กลับมาสู่เส้นทางการสร้างบารมีอีกครั้งอย่างเต็มตัว เป็นการตอกย้ำเป้าหมายและอุดมการณ์ในการสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อ และหมู่คณะ ได้เรียนรู้หลักการดำเนินชีวิต และประคับประคองตนเองให้ชีวิตรอดปลอดภัย ได้สร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่ง อีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ คือ เรื่องการปฏิบัติธรรม
      โครงการนี้ทำให้ผมรักและมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้เรียนรู้วิธีการและแนวทางการนั่งสมาธิอย่างแท้จริง ได้เรียนรู้มากกว่าตลอดระยะเวลาที่เข้าวัดมาทั้งหมด และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ผมมีความสุข เก็บอารมณ์สบายได้ในทุกๆ วัน

 

พระกิตติพงษ์ วรวโส
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3

       ประทับใจตั้งแต่วันที่พระอาจารย์เปิดสื่อชวนบวช ตัดสินใจจะบวช ชวนพี่ชมรมให้พาไปสัมภาษณ์ จนถึงวันที่เข้าโครงการ เป็นโครงการที่ตอบโจทย์เป้าหมายในการเข้ามาฝึกตัวในครั้งนี้ ได้อย่างยอดเยี่ยม ตลอดทุกกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี เป็นพระแท้ มีสัมมาทิฏฐิ ตลอดการอบรมล้วนประกอบด้วยสัปปายะ๔ ทั้งสถานที่อาหาร บุคคล และธรรมะ ทำให้ได้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดหวังจริงๆ
      ธรรมะของโครงการนี้เป็นสิ่งวิเศษสุดเหนือสิ่งอื่นใด เป็นธรรมะที่แท้จริง เข้าใจง่าย ปรับใช้ได้เลย ทำให้ผมได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ทำให้ผมรักในการสร้างบารมี ทำให้ผมได้เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ และทำให้ผมเคารพและศรัทธาหลวงพ่อรัมมชโยอย่างสุดหัวใจ

 


พระจุมพล พุทธโร
  มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5

       ผมมีเวลากว่าสองเดือนที่ใช้ชีวิตในโครงการอบรม ผมมีความสุขในทุกๆ วัน เพราะทุกๆ วัน ผมได้ขัดเกลานิสัยไม่ดีทิ้งไปทีละนิด เพิ่มนิสัยดีๆ อย่างเช่น ความมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา การอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้เห็นข้อเสียของตัวเอง และยอมรับที่จะแก้ไข ปรับปรุง ทำให้มีความระมัดระวังคำพูด การกระทำมากขึ้น เพราะมีผลต่อการนั่งสมาธิ จากเมื่อก่อนผมเป็นคนตามใจตัวเอง เชื่อความคิดของตัวเองเป็นหลัก ทำให้พัฒนาตนเองไปได้ช้า ความคิดฟุ้ง เพราะยึดติด กับอดีต และกังวลกับอนาคต
      การมาอบรมโครงการนี้ ผมรู้สึกโชคดีมากๆ ตอนแรกที่เข้ามาแอบคิดว่าจะทำได้ไหม เพราะเป็นคนใจไม่นิ่ง แต่หลังจากอบรมจนมาถึงวันนี้ ผมแทบไม่มีความฟุ้ง อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา พอนั่งสมาธิก็ได้ประสบการณ์ภายใน คือ ใจที่หยุดนิ่ง เป็นความสุขจากภายใน เหมือนตัวเองล่องลอยในความว่างเปล่า สงบมากๆ ทำให้การรับบุญก็ปลื้มง่ายขึ้น เห็นคุณค่าของบุญ ใจก็ใสขึ้น

 

 

พระณัฐ กนฺตสุโข
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2

       ประทับใจทุกๆ อย่างของโครงการ ตั้งแต่วันแรก ที่เห็นสถานที่อบรม พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง บทฝึกต่างๆ วินัย เคารพ อดทน นั่งสมาธิ ฟังเทศน์จากพระอาจารย์ทั้งบทฝึกที่เข้มข้นของโครงการ ที่จะฝึกตนให้เป็นต้นบุญต้นแบบเป็นพระแท้ฝึกทุกอย่าง ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเข้านอน ทุกอย่างล้วนฝึก ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ที่โลกต้องการ
การดูแลเอาใจใส่ทุกรายละเอียดของพระอาจารย์ ดูแลทุกเรื่อง ทุกอย่างและกิจกรรมของโครงการ เช่น การเดินธุดงค์ ปล่อยปลา เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ตักบาตรพระใหม่ เป็นต้น และยังได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ในโครงการ และพระอาจารย์พิเศษ ทำให้รู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น เรื่องที่ชอบเป็นพิเศษ คือ เรื่องกฎแห่งกรรมครับ น่ากลัวมากๆ ครับ ไม่กล้าทำผิดเลยครับ กลัวตกนรก และยังรู้เรื่องความเป็นจริงของโลกและชีวิตของคนเรา
ที่พิเศษที่สุด คือได้รับรู้ถึงความสุข ความหยุดนิ่ง ของการนั่งสมาธิ เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดของทั้งหมดครับ ใจอยู่กับตนเองตลอดเวลา ทำให้มีเวลาทบทวนตัวเอง ฝึกฝนตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และสิ่งที่ใฝ่ฝันที่สุด คือเข้าถึงวิชชาธรรมกาย ได้รู้เรื่องวิชชาภายในครับ

 


พระเกียรติศักดิ์ ฐานสกฺโก
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 4

       เป็นความโชคดีที่ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การบริหารจัดการเวลา ฝึกการพูดและอีกหลายอย่าง การได้มารับรู้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม ผมก็รู้สึกขอบคุณโอกาสที่มีค่าในชีวิต นึกถึงแต่ละกิจกรรมก็ปลื้มทุกๆ ครั้ง จบโครงการแล้ว ก็อย่าหยุดที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ท้ายที่สุดสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือ “มิตรภาพ” ที่มีแต่คนดี ๆ ซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสด้วยตนเองที่โครงการนี้ครับ

 

พระพิศณุพงศ์ สุทฺธสีโล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6

       การดูเเลเอาใจใส่ของพระพี่เลี้ยง พระอาจารย์ต่อธรรมทายาทนี่ดีสุดๆ เลยครับ ธรรมทายาทขาดตกบกพร่องสิ่งใด ท่านก็นำมาตระเตรียมให้ ดูเเลเหมือนเป็นญาติกันจริงๆ ดูเเลทั้งกายทั้งจิตใจ เมื่อมี ปัญหาก็ได้รับคำปรึกษา ธรรมะดีๆ มาเเก้ ปัญหาได้ตรงจุดอีกทั้งพระอาจารย์ทีมงาน ของ IBSTOP ยังเก่ง ทำงานไว เเละพร้อม ซัพพอร์ตน้องธรรมทายาทอีกด้วย
ตัวโครงการก็ถูกอัพเดตทุกปี ปรับให้ เข้ากับยุคสมัยที่วัยรุ่นเป็นในยุคนั้นๆ สถาน อาหาร บุคคล ธรรมะ ก็เหมาะสมกับ การปฏิบัติธรรมจริงๆ ไม่ผิดหวังที่เลือกมา พักใจที่ IBSTOP