วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
สัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 13.30 – 16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ  อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล

วันอบรมภาคฤดูฝน
วันที่ 5 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2564

 

“เวลา” เป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับ
เสมอกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลย
แม้แต่คนเดียว แต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละวินาที
อย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากัน

“เวลาและโอกาสที่ดีๆ”
ผ่านเข้ามา…แล้วก็ผ่านไป
เมื่อเรามาพบสิ่งที่ดี
แล้วทำไมไม่กล้าให้โอกาสตัวเอง
วันนี้ในปีนี้ กับวันนี้ในปีหน้านั้น ไม่เหมือนกัน
เพราะเราไม่อาจรู้เลยว่า
เราจะเป็นเจ้าของเวลาบนโลกนี้ได้นานเท่าใด

“บวช”
การตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของลูกผู้ชาย

“การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น”

มิใช่มีเพียงปริญญา แต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่า “เป็นบัณฑิตที่แท้จริง”

ซึ่งต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เนื่องจากการศึกษาความรู้ทางโลก มุ่งเน้นไปเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ ในการตอบโจทย์ชีวิต

ดังนั้น “การศึกษาทางธรรม” คือ การศึกษาเรื่องราวการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ย่อมจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่ได้ศึกษาอย่างแท้จริง

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

✆  0835405642

✆  0824509820

 ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

 @ibstop